L'ofici de paredador i la pedra en sec

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

L'ofici d'arader

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

La feina de formatjar

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

La construcció i l'ús de guitarrons i tiples

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

La fabricació i l'ús del fabiol

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

L'ofici de mestre d'aixa

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

L'ofici de gerrer

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

La producció de mel d'abella

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques

Porquejades i elaboració d'embotits

Fitxa Patrimoni Cultural Immaterial

Porquejades i elaboració d'embotits

Inventari / 1. Activitats productives, processos i tècniques