Qui som?

Òrgan coordinador i executiu

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime) és un projecte iniciat el 2016 i promogut pel Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

L’òrgan coordinador i executiu de l’Inventari, és la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca, que és l'encarregada d'aportar criteri tècnic al projecte i fer el seguiment del seu desenvolupament, de la metodologia aplicada i de la xarxa de col·laboradors. La seva composició és la següent:

 1. Presidència, ocupada pel conseller o la consellera del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de patrimoni cultural immaterial.
 2. Vicepresidència primera, ocupada pel conseller o la consellera del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de reserva de biosfera.
 3. Vicepresidència segona, ocupada pel president o la presidenta del Consell Científic de l’Institut Menorquí d’Estudis.
 4. Vocals:
  • El/la coordinador/a científic/a de l’IME
  • El/la cap de la Secció de Ciències Socials de l’IME
  • Un/a representant de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
  • El director o la directora insular de Cultura i Patrimoni del CIM
  • Un/a representant del Centre d’Estudis Locals d’Alaior
  • Tres vocals en representació de les associacions menorquines implicades en el Patrimoni Cultural Immaterial a proposta del conseller o la consellera.
  • Un/a tècnic/a del Servei de Patrimoni Històric del CIM
  • El/la cap del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial del CIM
  • El/la coordinador/a de l’equip de treball de l’Ipcime
  • Dues persones de reconeguda vàlua i prestigi en l’estudi del patrimoni cultural immaterial i la cultura popular, a proposta del conseller o la consellera del departament competent en matèria de patrimoni cultural immaterial
 5. Secretaria, ocupada per un dels membres vocals de la Comissió per designació de la presidència.
Equip de treball

És l'encarregat de dur a terme el treball d'identificació dels elements del patrimoni cultural immaterial, tant a través de la documentació, com del treball de camp. Estarà format per un grup de persones, definit per l'òrgan coordinador i executiu, que puguin implicar-se i intervenir en les feines necessàries per a l'elaboració de les fitxes i la recopilació d'informació i documentació en cada camp d'acció de l'Inventari. També s'hi poden afegir altres especialistes per a determinades fases o àmbits del treball.

Actualment està format per:

 • Jaume Mascaró Pons, professor jubilat de Filosofia i membre de la Secció de Ciències Socials de l'IME
 • Pilar Vinent Barceló, tècnica del Servei de Patrimoni Cultural Immaterial del CIM
 • Antoni Camps Extremera, antropòleg
 • Jordi Orell Villalonga, musicòleg
 • Josep Gornés Gomis, historiador

Les funcions de coordinació de l’equip de treball les assumeix actualment Antoni Camps Extremera.

També han col·laborat en l’equip de treball en la primera fase de l'Ipcime:

 • Lluís Garcia Petit, director de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial
 • Xavier Gomila Pons, filòleg i especialista en toponímia
Equip de suport

En moments puntuals del projecte es compta amb el suport de:

 • Especialistes en informàtica
 • Estudiants en pràctiques
 • Membres d'entitats culturals i associacions relacionades amb els elements que s'inventarien
 • Especialistes en els elements de les diferents categories (documentalistes, lingüistes, musicòlegs...)

(*)L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime) és un projecte iniciat el 2016 i promogut pel Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.