Què és l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial i immaterial de Menorca?

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca és un projecte d'identificació, recerca, diagnosi, difusió i promoció de totes les expressions i pràctiques culturals que, d’acord amb la definició que fa de patrimoni cultural immaterial la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial aprovada per la UNESCO l’octubre de 2003, es manifesten i són característiques de l’illa de Menorca.

Aquest inventari es planteja des de la doble perspectiva de confluència entre el patrimoni cultural i el patrimoni natural. D’una banda, es pretén desenvolupar un programa de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de l’illa i, de l’altra, que aquest programa s’orienti vers la potenciació de tots els elements que, en l’àmbit econòmic, social i cultural, puguin contribuir a un major desenvolupament sostenible de Menorca. Aquest projecte, per tant, està íntimament vinculat a la Reserva de Biosfera de Menorca, declarada per la UNESCO el 1993, designació que revela la importància de connectar el patrimoni cultural immaterial amb el patrimoni natural i d’harmonitzar la relació de les persones amb el nostre entorn.

L'IPCIME no es pot entendre ni es podrà desenvolupar sense la participació directa dels menorquins i les menorquines. És imprescindible la implicació de la gent per tal de conèixer els usos i els significats que tenen la nostra cultura i el nostre patrimoni cultural, la qual cosa farà possible revertir els coneixements generats en la mateixa comunitat, prendre consciència del valor del nostre patrimoni cultural i establir mesures per a la seva transmissió a les generacions futures.

L'Inventari s'estructura en set categories d'elements:

  • Activitats productives, processos i tècniques
  • Creences, festes, rituals i cerimònies
  • Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació
  • Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals
  • Manifestacions musicals i sonores
  • Salut, alimentació i gastronomia
  • Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social