Ajuts a la mobilitat de les activitats relacionades amb el PCI

S'obre la convocatòria de subvencions de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2001.

Destinataris

Persones físiques, associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques privades que diguin a terme activitats per donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

Àmbits

La convocatòria abasta tots els àmbits del patrimoni cultural immaterial que preveu l’article 3 de la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, i que són els següents:

  • Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.
  • Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.
  • Festes, creences, rituals i cerimònies.
  • Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.
  • Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.
  • Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.
  • Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.
  • Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

Activitats que se subvencionen

Desplaçament i estada per dur a terme activitats, projectes o actuacions, per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos, per participar en estades de formació o residències culturals fora de l’illa de residència.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini és del 30 de juny al 5 d’octubre de 2021.

Les sol·licituds s'han de formalitzar amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat, excepte en els casos següents:

  • Les activitats que es duguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de juliol de 2021 que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 juliol de 2021.
  • Les activitats que es duguin a terme entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2021, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 5 d’octubre de 2021.

Període subvencionable

Se subvencionarà la mobilitat de les activitats i projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments relacionats amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2021.

Import de la subvenció

L'import màxim que es destina a aquestes subvencions és de 125.000 euros.

L’import màxim anual que es pot concedir per persona, associació, entitat o professional (amb independència del sol·licitant) és de 15.000 euros. Cadascuna de les persones, associacions, entitats o professionals sol·licitants podrà rebre suport per a 5 activitats.

Trobareu més informació i les bases concretes de la convocatòria AQUÍ

Data de la notícia: 23/06/2021

 

Responsive image