Menorca es coordina amb la resta d’administracions autonòmiques i estatal per elaborar els informes periòdics sobre el patrimoni immaterial inclòs en la Llista representativa de la Unesco

Divendres dia 21 de maig va tenir lloc la segona reunió de coordinació entre les administracions autonòmiques i estatal per tal d’elaborar els informes periòdics que exigeix la Unesco als béns inclosos en la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial.

El Consell Insular de Menorca participa en aquestes reunions convocades pel Ministeri de Cultura per tal d’aportar la informació necessària per a l’informe sobre la tècnica constructiva de la pedra en sec, que va ser inclosa en la Llista representativa el mes de novembre de 2018, de manera que aquest serà el primer informe que es presenti. També es col·laborarà des de Menorca a actualitzar la informació de què disposa la Unesco sobre la gestió que fan del patrimoni immaterial els estats que van ratificar la Convenció de 2003 per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i que tenen elements declarats.

La coordinació de l’informe sobre la tècnica de la pedra en sec ha recaigut en el Consell de Mallorca, que ha treballat molt per la salvaguarda d’aquest bé i compta amb un servei específic per a la tècnica en el seu organigrama, i per tant el seu tècnic Antoni Reynés és l’encarregat de recopilar la informació que li facin arribar des de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol que participaren en la candidatura d’aquest bé perquè fos inscrit en la Llista representativa de la Unesco (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Catalunya, Extremadura, Galícia i Comunitat Valenciana).

D’altra banda, serà també molt important la informació que Menorca pugui aportar pel que fa als inventaris del patrimoni cultural immaterial, ja que és l’única illa de la nostra comunitat autònoma que compta amb aquest instrument de salvaguarda del PCI, que a hores d’ara ja compta amb 38 elements inventariats.

Tota aquesta feina d’elaboració dels informes sobre la gestió del PCI que cada sis anys s’han de presentar a la Unesco suposen una oportunitat per vincular totes les persones que puguin aportar informació i elements d’anàlisi, així com per fer un exercici de reflexió conjunta sobre el patrimoni cultural immaterial, de la qual es podran extreure eines de futur, nous objectius i mesures de salvaguarda.

Data de la notícia: 31/05/2021

Responsive image