La vela llatina en el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears

El 20 de maig de 2021 s'han reunit els membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per tractar la possibilitat de declarar la navegació amb vela llatina BICIMCO (bé d'interès cultural immaterial compartit per totes les Illes), la figura de protecció màxima que contempla la llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Els tècnics redactors dels informes i els representants de les administracions autonòmica i insulars han convingut dur-la endavant, la qual cosa implicarà, com a pas previ, que els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera declarin la navegació amb vela llatina bé d'interès cultural immaterial, ja que el Consell Insular de Mallorca ja va incoar l'expedient de declaració el passat 2020.

Els tècnics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han presentat els seus respectius informes, tot exposant les característiques, la història, l'estat de conservació i les mesures que porta a terme la societat i els portadors de cada illa per garantir la salvaguarda d'aquest art de navegació tant propi i característic de les illes Balears. L'informe de Menorca s'ha elaborat tot partint de la feina duita a terme pel l'equip de treball de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca i, especialment, pels responsables de la redacció de la fitxa de la navegació amb vela llatina de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca (Ipcime), Antoni Camps Extremera i Josep Gornés Gomis.

Data de la notícia: 21/05/2021

Responsive image