Notícies

Les casetes de vorera de Menorca continuaran dretes. L'acord assolit el mes de juny entre representants del Consell Insular de Menorca, dels ajuntaments, de la Subdirecció General de Domini Públic Maritimoterrestre i de la Demarcació de Costes a les Illes Balears ho garanteix. És la primera passa d'una negociació que ha de servir per definir els criteris que s'aplicaran per a concessions futures. 

Les notificacions en què Costes comunicava el final de la concessió i l'ordre de demolició d'algunes casetes de vorera a la cala Sant Esteve i Alcalfar va encendre les alarmes i va propiciar la movilització i actuació conjunta de les diferents administracions menorquines, inclosa la implicació del senador autonòmic Vicenç Vidal, per frenar l'amenaça contra aquest patrimoni etnològic. 

En paraules del conseller Miquel Àngel Maria «que hagim aconseguit aturar amb la primera reunió l'amenaça de demolició ja és una bona notícia. Però aquesta és només la primera passa, encara hi queda camí a fer». Des del Consell s'ha defensat, segons explica Maria, «la integritat física de les casetes de vorera; però també la vida marinera tradicional associada a aquestes casetes». «El que demanam al Ministeri prossegueix el titular de Cultura és que continuï fent possible la concessió d'ús d'aquestes casetes per assegurar-ne el manteniment». Amb tot, el conseller és conscient que s'ha fet una primera passa per salvaguardar aquest patrimoni. «Ara queda tota la feina d'estabir uns criteris perquè es puguin adjudicar concessions per a les casetes de vorera, mantenint viu el patrimoni marítim lligat a aquestes construccions. I que aquests criteris s'apliquin de manera homogènia a tot el territori», assenyala. 

Data de la notícia: 12/07/2021

El passat 1 de juliol de 2021 es van lliurar els premis del XX Concurs a la millor fogassa de formatge Mahón-Menorca 2021, organitzat pel Consejo Regulador Denominación de Orígen Protegida Queso Mahón-Menorca. L'esdeveniment va tenir lloc a les instal·lacions del consell regulador, a Sa Granja (Maó), on es van donar cita un bon número de participants per conèixer el veredicte del jurat. També hi van assistir el conseller insular d'Economia, Josep Pastrana, i el president del consell regulador, Joan Bosco Triay.

Aquest concurs està orientat a guardonar les millors elaboracions de formatge de Menorca. El primer premi de «Queso Mahón-Menorca Artesano» en la categoria de formatge semicurat va recaure en el formatge del lloc de Torretrencadeta (Ciutadella de Menorca), i el segon i el tercer premi van ser per als formatges de les finques de Son Olives (Ciutadella de Menorca) i Santa Catalina (Maó). Entre els formatges curats artesans, el guanyador va ser el lloc de Binicanó (Ciutadella de Menorca), i els formatges de Binillobet (es Mercadal) i Torretrencadeta (Ciutadella de Menorca) van quedar en segona i tercera posició, respectivament. En quant al certamen al millor «Queso Mahón-Menorca», l'elaboració guanyadora en la categoria de formatge semicurats va ser per s'Arangí (es Mercadal), i Explotacions Pons Marin SL va guanyar el millor premi al formatge curat.

Cal recordar que la feina de formatjar va ser un dels primers elements que fa formar part de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca. La fitxa inclou aquelles formatgeries i maduradors que elaboren formatge de Menorca emparat per la DOP Queso Mahón-Menorca. Si voleu consultar la fitxa, clicau aquí.

Data de la notícia: 03/07/2021

S'obre la convocatòria de subvencions de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2001.

Destinataris

Persones físiques, associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques privades que diguin a terme activitats per donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

Àmbits

La convocatòria abasta tots els àmbits del patrimoni cultural immaterial que preveu l’article 3 de la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, i que són els següents:

  • Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.
  • Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.
  • Festes, creences, rituals i cerimònies.
  • Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.
  • Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.
  • Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.
  • Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.
  • Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

Activitats que se subvencionen

Desplaçament i estada per dur a terme activitats, projectes o actuacions, per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos, per participar en estades de formació o residències culturals fora de l’illa de residència.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini és del 30 de juny al 5 d’octubre de 2021.

Les sol·licituds s'han de formalitzar amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat, excepte en els casos següents:

  • Les activitats que es duguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de juliol de 2021 que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 juliol de 2021.
  • Les activitats que es duguin a terme entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2021, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 5 d’octubre de 2021.

Període subvencionable

Se subvencionarà la mobilitat de les activitats i projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments relacionats amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2021.

Import de la subvenció

L'import màxim que es destina a aquestes subvencions és de 125.000 euros.

L’import màxim anual que es pot concedir per persona, associació, entitat o professional (amb independència del sol·licitant) és de 15.000 euros. Cadascuna de les persones, associacions, entitats o professionals sol·licitants podrà rebre suport per a 5 activitats.

Trobareu més informació i les bases concretes de la convocatòria AQUÍ

Data de la notícia: 23/06/2021

 

Divendres dia 21 de maig va tenir lloc la segona reunió de coordinació entre les administracions autonòmiques i estatal per tal d’elaborar els informes periòdics que exigeix la Unesco als béns inclosos en la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial.

El Consell Insular de Menorca participa en aquestes reunions convocades pel Ministeri de Cultura per tal d’aportar la informació necessària per a l’informe sobre la tècnica constructiva de la pedra en sec, que va ser inclosa en la Llista representativa el mes de novembre de 2018, de manera que aquest serà el primer informe que es presenti. També es col·laborarà des de Menorca a actualitzar la informació de què disposa la Unesco sobre la gestió que fan del patrimoni immaterial els estats que van ratificar la Convenció de 2003 per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i que tenen elements declarats.

La coordinació de l’informe sobre la tècnica de la pedra en sec ha recaigut en el Consell de Mallorca, que ha treballat molt per la salvaguarda d’aquest bé i compta amb un servei específic per a la tècnica en el seu organigrama, i per tant el seu tècnic Antoni Reynés és l’encarregat de recopilar la informació que li facin arribar des de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol que participaren en la candidatura d’aquest bé perquè fos inscrit en la Llista representativa de la Unesco (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Catalunya, Extremadura, Galícia i Comunitat Valenciana).

D’altra banda, serà també molt important la informació que Menorca pugui aportar pel que fa als inventaris del patrimoni cultural immaterial, ja que és l’única illa de la nostra comunitat autònoma que compta amb aquest instrument de salvaguarda del PCI, que a hores d’ara ja compta amb 38 elements inventariats.

Tota aquesta feina d’elaboració dels informes sobre la gestió del PCI que cada sis anys s’han de presentar a la Unesco suposen una oportunitat per vincular totes les persones que puguin aportar informació i elements d’anàlisi, així com per fer un exercici de reflexió conjunta sobre el patrimoni cultural immaterial, de la qual es podran extreure eines de futur, nous objectius i mesures de salvaguarda.

Data de la notícia: 31/05/2021

El 20 de maig de 2021 s'han reunit els membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per tractar la possibilitat de declarar la navegació amb vela llatina BICIMCO (bé d'interès cultural immaterial compartit per totes les Illes), la figura de protecció màxima que contempla la llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Els tècnics redactors dels informes i els representants de les administracions autonòmica i insulars han convingut dur-la endavant, la qual cosa implicarà, com a pas previ, que els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera declarin la navegació amb vela llatina bé d'interès cultural immaterial, ja que el Consell Insular de Mallorca ja va incoar l'expedient de declaració el passat 2020.

Els tècnics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han presentat els seus respectius informes, tot exposant les característiques, la història, l'estat de conservació i les mesures que porta a terme la societat i els portadors de cada illa per garantir la salvaguarda d'aquest art de navegació tant propi i característic de les illes Balears. L'informe de Menorca s'ha elaborat tot partint de la feina duita a terme pel l'equip de treball de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca i, especialment, pels responsables de la redacció de la fitxa de la navegació amb vela llatina de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca (Ipcime), Antoni Camps Extremera i Josep Gornés Gomis.

Data de la notícia: 21/05/2021

Dintre dels actes institucionals del Consell Insular de Menorca amb motiu de la Diada del Poble de Menorca s’havia programat per demà divendres 15 de gener, el ja tradicional Glosat de la Diada que enguany havia de tenir lloc as Migjorn Gran i en el marc del qual cada any es dona a conèixer el nom del guanyador o la guanyadora del Premi Josep Vivó de glosa escrita.

Atesa la situació actual derivada de la pandèmia pel virus SARS-Cov-2, el Consell Insular de Menorca s’ha vist obligat a suspendre tots els actes prevists per a la Diada de 2021, entre ells el Glosat de la Diada.

Per aquest motiu, atès que el jurat, compost per Raquel Marquès Díez (directora insular de Cultura i Patrimoni), Jaume Gomila Saura (Institut Menorquí d'Estudis), Josep Portella Coll (òrgan consultiu del patrimoni cultural immaterial de Menorca), Vicenç Martí Catchot (Soca de Mots) i Miquel Àngel Adrover i Perelló (guanyador de l'edició anterior del premi), es va reunir el passat 8 de gener per emetre el seu dictamen, feim públic que les gloses guanyadores d’aquesta divuitena edició del premi són les titulades Acaballes, de les quals és autor el glosador i professor menorquí Moisès Coll i Marquès.

Val a dir que en aquesta edició hi han concursat un total de sis obres, i que el jurat ha valorat especialment en l’obra presentada per Moisès Coll, que amb aquesta és la cinquena vegada que obté el premi, l’ús acurat que fa dels recursos lingüístics; l’originalitat del missatge i la metàfora que suposa l’obra, ja que fa un paral·lelisme entre la pandèmia que afecta els humans i la malaltia que aquests provoquen en el món; la unitat del text, i l’ús impecable de la rima i la mètrica en el conjunt de la glosa.

Data de la notícia: 14/01/2021

Durant l’estat d’alarma que es decretà el mes de març passat a causa de la pandèmia de covid-19, des de les xarxes socials de Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca, Menorca Reserva de Biosfera i Agenda Cultural de Menorca, el CIM va llançar la «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca» per a la qual havia obtingut un ajut de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya per a projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial en la convocatòria de 2019.

En aquella primera fase de la Campanya es van difondre set vídeos corresponents als elements del PCI següents: tècnica de la construcció de la pedra en sec, la glosa i el glosat, elaboració del formatge, el joc de la bolla, recol·lecció i consum d’esclata-sangs, l’arròs de la terra i l’oliaigua, amb un total de més de 170.000 reproduccions entre el 20 de març i el 15 de maig passats, període de durada de la campanya inicial.

Un cop aixecat l’estat d’alarma, vista la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa i atès que no s’havien pogut enregistrar tots els vídeos prevists inicialment, s’ha reprogramat la campanya i s’han elaborat dos vídeos per a sengles elements del nostre patrimoni cultural immaterial, concretament els corresponent a l’ofici d’arader i al ball de fandango.

Per tant, per cloure la Campanya, encetam ara una segona fase amb la difusió d’aquests dos elements, a través de les xarxes socials abans esmentades, durant aquest mes de desembre.

Cal recordar que l’objectiu de la campanya és donar a conèixer els elements del nostre patrimoni de la mà dels seus portadors, és a dir d'aquelles persones o comunitats que els mantenen vius i els transmeten a les noves generacions, a fi que expliquin les seves experiències i el que representa el patrimoni que recreen a través d'uns vídeos breus que il·lustren el seu saber i transmeten la idea del valor humà com a font de coneixement entre generacions. Perquè només s'estima allò que es coneix, i l'objectiu és que tota la comunitat menorquina se senti implicada en la salvaguarda del nostre patrimoni.

Data de la notícia: 10/12/2020

El Consell Insular de Menorca, a través de la responsable del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial, Pilar Vinent, ha participat en aquesta primera trobada de gestors del patrimoni cultural immaterial a Espanya que ha organitzat la Direcció General de Belles Arts, dels Ministeri de Cultura i Esports, des de la Subdirecció General de Gestió i Coordinació dels Béns Culturals.

Aquesta trobada que ha tingut lloc de manera virtual per videoconferència els dies 28 i 29 d’octubre s’ha organitzat amb l’objectiu de compartir experiències entre els gestors dels elements del patrimoni cultural immaterial de tot el territori espanyol, tant des de les administracions com des de les entitats que treballen i gestionen directament, com a portadors, aquest ric patrimoni. Aquest punt de trobada s’ha creat amb vocació de continuïtat anual per tal de posar en comú els temes que més preocupen en relació amb la salvaguarda del PCI i avançar entre tots en aquesta línia a través de les pràctiques dutes a terme a diferents comunitats.

Menorca hi ha estat ben present, tant amb la presentació de la comunicació «Impacto de la covid-19 en el PCI de Menorca: dificultades, retos y oportunidades» a càrrec de la tècnica del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM, Pilar Vinent, responsable del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial, com amb la participació de diferents entitats i gestors de l’Ipcime que s’hi han inscrit per tal de poder seguir les diferents ponències i taules redones per videoconferència.

Podeu veure el I Encuentro de Gestores del Patrimonio Cultural Inmaterial de España al canal de youtube del Ministerio de Cultura. Accediu aquí: enllaç.

Resum de les ponències del I Encuentro de Gestores del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

Data de la notícia: 29/10/2020