Notícies

El Departament d'Ocupació del Consell Insular de Menorca, amb la col·laboració del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, selecciona fins al dilluns 25 d'octubre els alumnes-treballadors de dos programes mixtes del SOIB Jove Formació i Ocupació. Aquestes dues formacions del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) dirigides a joves d'entre 16 i 29 anys són l'Especialitat Formativa en Construcció de pedra en sec, que es realitza després de molts anys de reivindicació del sector del patrimoni cultural d'aquesta formació sobre la característica paret seca menorquina, i el Certificat de Professionalitat d'Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

El curs, de dotze mesos de durada, s'iniciarà a finals de novembre i es desenvoluparà a jornada completa amb classes teòriques i pràctiques de feina, amb una retribució del 56 % del sou. Amb els futurs paredadors es treballarà la preparació del material de construcció de pedra en sec, així com l'aixecament de noves parets i la restauració de parets amb enderrossalls, mentre que el programa de jardineria cobreix la supervisió, la cura i el manteniment dels jardins del centre de treball.

Aquest programa està finançat pel SOIB amb la participació del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) i cofinançat pel Fons Social Europeu. Les inscripcions s'han de realitzar abans del 25 d'octubre a l'enllaç https://bit.ly/3prh4T9.

Es pot demanar més informació al telèfon 971 356 246 o escriure a formacio@cime.es.

Data de la notícia: 20/10/2021

El Consell Insular de Menorca incoa l’expedient per declarar la navegació amb vela llatina com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de Menorca

Per Resolució del conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM, en data de 6 d’agost de 2021 s’ha incoat l’expedient per declarar la navegació amb vela llatina com a bé d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM), una competència que correspon als respectius consells insulars d’acord amb la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

La vela llatina ha estat el sistema de navegació per excel·lència utilitzat al llarg de la història a Menorca i a la Mediterrània en general, i tot i no ser un coneixement i una pràctica exclusiva menorquina, és un mètode de navegació estretament lligat al patrimoni marítim clàssic de l’illa i als seus ports. La seva pràctica és una mostra de la contribució de la societat menorquina al manteniment de la seva identitat, i és del tot respectuosa amb el medi; d’acord, per tant, amb els principis que propugna la reserva de biosfera de Menorca.

A més, la tècnica de la navegació amb vela llatina està estretament vinculada amb altres elements del patrimoni cultural immaterial de l’illa, com són els oficis de mestre veler, mestre d’aixa i mestre xarxer, el vocabulari propi de la tècnica i de les embarcacions que la utilitzen, les expressions i frases fetes relacionades amb el món de la mar, i l’anomenada cuina de barca.

Per tots aquests motius, el Consell Insular de Menorca ha considerat oportú iniciar el procediment per atorgar-li aquesta declaració de BICIM, que serà una primera passa, imprescindible, perquè pugui ser declarada també bé d’interès cultural immaterial compartit (BICIMCO) per part del Govern de les Illes Balears, és a dir la figura prevista per la Llei de salvaguarda del PCI per a les manifestacions comunes al conjunt de les Illes i que són representatives d’una identitat compartida. Tot açò amb l’objectiu final de poder participar en una candidatura conjunta de diversos països, encapçalada per Croàcia, per tal que la navegació amb vela llatina sigui inclosa en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, com ja ho és des del 2018 la tècnica constructiva de la pedra en sec.

Data de la notícia: 17/08/2021

Les casetes de vorera de Menorca continuaran dretes. L'acord assolit el mes de juny entre representants del Consell Insular de Menorca, dels ajuntaments, de la Subdirecció General de Domini Públic Maritimoterrestre i de la Demarcació de Costes a les Illes Balears ho garanteix. És la primera passa d'una negociació que ha de servir per definir els criteris que s'aplicaran per a concessions futures. 

Les notificacions en què Costes comunicava el final de la concessió i l'ordre de demolició d'algunes casetes de vorera a la cala Sant Esteve i Alcalfar va encendre les alarmes i va propiciar la movilització i actuació conjunta de les diferents administracions menorquines, inclosa la implicació del senador autonòmic Vicenç Vidal, per frenar l'amenaça contra aquest patrimoni etnològic. 

En paraules del conseller Miquel Àngel Maria «que hagim aconseguit aturar amb la primera reunió l'amenaça de demolició ja és una bona notícia. Però aquesta és només la primera passa, encara hi queda camí a fer». Des del Consell s'ha defensat, segons explica Maria, «la integritat física de les casetes de vorera; però també la vida marinera tradicional associada a aquestes casetes». «El que demanam al Ministeri prossegueix el titular de Cultura és que continuï fent possible la concessió d'ús d'aquestes casetes per assegurar-ne el manteniment». Amb tot, el conseller és conscient que s'ha fet una primera passa per salvaguardar aquest patrimoni. «Ara queda tota la feina d'estabir uns criteris perquè es puguin adjudicar concessions per a les casetes de vorera, mantenint viu el patrimoni marítim lligat a aquestes construccions. I que aquests criteris s'apliquin de manera homogènia a tot el territori», assenyala. 

Data de la notícia: 12/07/2021

El passat 1 de juliol de 2021 es van lliurar els premis del XX Concurs a la millor fogassa de formatge Mahón-Menorca 2021, organitzat pel Consejo Regulador Denominación de Orígen Protegida Queso Mahón-Menorca. L'esdeveniment va tenir lloc a les instal·lacions del consell regulador, a Sa Granja (Maó), on es van donar cita un bon número de participants per conèixer el veredicte del jurat. També hi van assistir el conseller insular d'Economia, Josep Pastrana, i el president del consell regulador, Joan Bosco Triay.

Aquest concurs està orientat a guardonar les millors elaboracions de formatge de Menorca. El primer premi de «Queso Mahón-Menorca Artesano» en la categoria de formatge semicurat va recaure en el formatge del lloc de Torretrencadeta (Ciutadella de Menorca), i el segon i el tercer premi van ser per als formatges de les finques de Son Olives (Ciutadella de Menorca) i Santa Catalina (Maó). Entre els formatges curats artesans, el guanyador va ser el lloc de Binicanó (Ciutadella de Menorca), i els formatges de Binillobet (es Mercadal) i Torretrencadeta (Ciutadella de Menorca) van quedar en segona i tercera posició, respectivament. En quant al certamen al millor «Queso Mahón-Menorca», l'elaboració guanyadora en la categoria de formatge semicurats va ser per s'Arangí (es Mercadal), i Explotacions Pons Marin SL va guanyar el millor premi al formatge curat.

Cal recordar que la feina de formatjar va ser un dels primers elements que fa formar part de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca. La fitxa inclou aquelles formatgeries i maduradors que elaboren formatge de Menorca emparat per la DOP Queso Mahón-Menorca. Si voleu consultar la fitxa, clicau aquí.

Data de la notícia: 03/07/2021

S'obre la convocatòria de subvencions de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2001.

Destinataris

Persones físiques, associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques privades que diguin a terme activitats per donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

Àmbits

La convocatòria abasta tots els àmbits del patrimoni cultural immaterial que preveu l’article 3 de la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, i que són els següents:

  • Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.
  • Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.
  • Festes, creences, rituals i cerimònies.
  • Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.
  • Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.
  • Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.
  • Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.
  • Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

Activitats que se subvencionen

Desplaçament i estada per dur a terme activitats, projectes o actuacions, per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos, per participar en estades de formació o residències culturals fora de l’illa de residència.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini és del 30 de juny al 5 d’octubre de 2021.

Les sol·licituds s'han de formalitzar amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat, excepte en els casos següents:

  • Les activitats que es duguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de juliol de 2021 que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 juliol de 2021.
  • Les activitats que es duguin a terme entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2021, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 5 d’octubre de 2021.

Període subvencionable

Se subvencionarà la mobilitat de les activitats i projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments relacionats amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2021.

Import de la subvenció

L'import màxim que es destina a aquestes subvencions és de 125.000 euros.

L’import màxim anual que es pot concedir per persona, associació, entitat o professional (amb independència del sol·licitant) és de 15.000 euros. Cadascuna de les persones, associacions, entitats o professionals sol·licitants podrà rebre suport per a 5 activitats.

Trobareu més informació i les bases concretes de la convocatòria AQUÍ

Data de la notícia: 23/06/2021

 

Divendres dia 21 de maig va tenir lloc la segona reunió de coordinació entre les administracions autonòmiques i estatal per tal d’elaborar els informes periòdics que exigeix la Unesco als béns inclosos en la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial.

El Consell Insular de Menorca participa en aquestes reunions convocades pel Ministeri de Cultura per tal d’aportar la informació necessària per a l’informe sobre la tècnica constructiva de la pedra en sec, que va ser inclosa en la Llista representativa el mes de novembre de 2018, de manera que aquest serà el primer informe que es presenti. També es col·laborarà des de Menorca a actualitzar la informació de què disposa la Unesco sobre la gestió que fan del patrimoni immaterial els estats que van ratificar la Convenció de 2003 per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i que tenen elements declarats.

La coordinació de l’informe sobre la tècnica de la pedra en sec ha recaigut en el Consell de Mallorca, que ha treballat molt per la salvaguarda d’aquest bé i compta amb un servei específic per a la tècnica en el seu organigrama, i per tant el seu tècnic Antoni Reynés és l’encarregat de recopilar la informació que li facin arribar des de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol que participaren en la candidatura d’aquest bé perquè fos inscrit en la Llista representativa de la Unesco (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Catalunya, Extremadura, Galícia i Comunitat Valenciana).

D’altra banda, serà també molt important la informació que Menorca pugui aportar pel que fa als inventaris del patrimoni cultural immaterial, ja que és l’única illa de la nostra comunitat autònoma que compta amb aquest instrument de salvaguarda del PCI, que a hores d’ara ja compta amb 38 elements inventariats.

Tota aquesta feina d’elaboració dels informes sobre la gestió del PCI que cada sis anys s’han de presentar a la Unesco suposen una oportunitat per vincular totes les persones que puguin aportar informació i elements d’anàlisi, així com per fer un exercici de reflexió conjunta sobre el patrimoni cultural immaterial, de la qual es podran extreure eines de futur, nous objectius i mesures de salvaguarda.

Data de la notícia: 31/05/2021

El 20 de maig de 2021 s'han reunit els membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per tractar la possibilitat de declarar la navegació amb vela llatina BICIMCO (bé d'interès cultural immaterial compartit per totes les Illes), la figura de protecció màxima que contempla la llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Els tècnics redactors dels informes i els representants de les administracions autonòmica i insulars han convingut dur-la endavant, la qual cosa implicarà, com a pas previ, que els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera declarin la navegació amb vela llatina bé d'interès cultural immaterial, ja que el Consell Insular de Mallorca ja va incoar l'expedient de declaració el passat 2020.

Els tècnics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han presentat els seus respectius informes, tot exposant les característiques, la història, l'estat de conservació i les mesures que porta a terme la societat i els portadors de cada illa per garantir la salvaguarda d'aquest art de navegació tant propi i característic de les illes Balears. L'informe de Menorca s'ha elaborat tot partint de la feina duita a terme pel l'equip de treball de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca i, especialment, pels responsables de la redacció de la fitxa de la navegació amb vela llatina de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca (Ipcime), Antoni Camps Extremera i Josep Gornés Gomis.

Data de la notícia: 21/05/2021

Dintre dels actes institucionals del Consell Insular de Menorca amb motiu de la Diada del Poble de Menorca s’havia programat per demà divendres 15 de gener, el ja tradicional Glosat de la Diada que enguany havia de tenir lloc as Migjorn Gran i en el marc del qual cada any es dona a conèixer el nom del guanyador o la guanyadora del Premi Josep Vivó de glosa escrita.

Atesa la situació actual derivada de la pandèmia pel virus SARS-Cov-2, el Consell Insular de Menorca s’ha vist obligat a suspendre tots els actes prevists per a la Diada de 2021, entre ells el Glosat de la Diada.

Per aquest motiu, atès que el jurat, compost per Raquel Marquès Díez (directora insular de Cultura i Patrimoni), Jaume Gomila Saura (Institut Menorquí d'Estudis), Josep Portella Coll (òrgan consultiu del patrimoni cultural immaterial de Menorca), Vicenç Martí Catchot (Soca de Mots) i Miquel Àngel Adrover i Perelló (guanyador de l'edició anterior del premi), es va reunir el passat 8 de gener per emetre el seu dictamen, feim públic que les gloses guanyadores d’aquesta divuitena edició del premi són les titulades Acaballes, de les quals és autor el glosador i professor menorquí Moisès Coll i Marquès.

Val a dir que en aquesta edició hi han concursat un total de sis obres, i que el jurat ha valorat especialment en l’obra presentada per Moisès Coll, que amb aquesta és la cinquena vegada que obté el premi, l’ús acurat que fa dels recursos lingüístics; l’originalitat del missatge i la metàfora que suposa l’obra, ja que fa un paral·lelisme entre la pandèmia que afecta els humans i la malaltia que aquests provoquen en el món; la unitat del text, i l’ús impecable de la rima i la mètrica en el conjunt de la glosa.

Data de la notícia: 14/01/2021