1. Activitats productives, processos i tècniques

Cercador
El calciner i la producció i usos de la calç

Fins fa relativament poc temps, la calç es considerava un producte necessari en moltes activitats quotidianes, especialment en els oficis del ram de la construcció i en l'àmbit domèstic. La calç s'obté de sotmetre la pedra calcària a altres temperatures, el que es denomina procés de calcinació. A Menorca, els calciners, els professionals dedicats a produir i vendre calç, desenvoluparen la seva activitat de manera artesanal, amb poca o nul·la mecanització, als forns de calç que encara es conserven en nombrosos paratges de l'illa i, malgrat els intents puntuals d'industrialitzar la producció, els procediments seculars se seguiren practicant fins a la fallida de l'ofici.

L'evolució tecnològica i les transformacions socioeconòmiques de les darreres dècades han desplaçat la calç en favor d'altres materials industrials, de manera que la feina del calciner ha esdevingut un ofici marginal i, ara per ara, és una pràctica extingida. La calç que avui es comercialitza a l'illa es produeix industrialment a fora i s'empra, quasi exclusivament, per emblanquinar, un costum que també està en recessió.

Veure +
L'ofici de trencador de marès

El professional dedicat a l'explotació del marès, material principal utilitzat a Menorca en la construcció des de temps immemorial, és el trencador, que extreu els blocs de pedra de dins la pedrera per vendre'ls sencers o serrats en peces de diferents gruixos. Les dimensions de cada peça determinen el seu ús en el mercat, i el comprador les encomana en funció del que necessita.

La feina manual del trencador es va mantenir fins que l'ofici es va mecanitzar, un procés que es va iniciar a mitjan segle XX. Aquesta millora coincidiria amb la irrupció del bloc de formigó i, com a conseqüència, la demanda de marès disminuiria de manera progressiva. L'ofici va entrar en regressió a partir de la dècada de 1970, i avui és residual. Actualment hi ha tres pedreres en actiu que absorbeixen la demanda de marès que hi ha a l'illa, són pedreres de grans dimensions, que extreuen i manipulen el bloc de marès amb maquinària. No obstant, segueixen sent negocis de base familiar, unipersonals o amb pocs treballadors i amb un volum de feina raonable.

Veure +