El Consell Insular de Menorca incoa l’expedient per declarar la navegació amb vela llatina com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de Menorca

Per Resolució del conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del CIM, en data de 6 d’agost de 2021 s’ha incoat l’expedient per declarar la navegació amb vela llatina com a bé d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM), una competència que correspon als respectius consells insulars d’acord amb la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

La vela llatina ha estat el sistema de navegació per excel·lència utilitzat al llarg de la història a Menorca i a la Mediterrània en general, i tot i no ser un coneixement i una pràctica exclusiva menorquina, és un mètode de navegació estretament lligat al patrimoni marítim clàssic de l’illa i als seus ports. La seva pràctica és una mostra de la contribució de la societat menorquina al manteniment de la seva identitat, i és del tot respectuosa amb el medi; d’acord, per tant, amb els principis que propugna la reserva de biosfera de Menorca.

A més, la tècnica de la navegació amb vela llatina està estretament vinculada amb altres elements del patrimoni cultural immaterial de l’illa, com són els oficis de mestre veler, mestre d’aixa i mestre xarxer, el vocabulari propi de la tècnica i de les embarcacions que la utilitzen, les expressions i frases fetes relacionades amb el món de la mar, i l’anomenada cuina de barca.

Per tots aquests motius, el Consell Insular de Menorca ha considerat oportú iniciar el procediment per atorgar-li aquesta declaració de BICIM, que serà una primera passa, imprescindible, perquè pugui ser declarada també bé d’interès cultural immaterial compartit (BICIMCO) per part del Govern de les Illes Balears, és a dir la figura prevista per la Llei de salvaguarda del PCI per a les manifestacions comunes al conjunt de les Illes i que són representatives d’una identitat compartida. Tot açò amb l’objectiu final de poder participar en una candidatura conjunta de diversos països, encapçalada per Croàcia, per tal que la navegació amb vela llatina sigui inclosa en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, com ja ho és des del 2018 la tècnica constructiva de la pedra en sec.

Data de la notícia: 17/08/2021

Les casetes de vorera de Menorca continuaran dretes. L'acord assolit el mes de juny entre representants del Consell Insular de Menorca, dels ajuntaments, de la Subdirecció General de Domini Públic Maritimoterrestre i de la Demarcació de Costes a les Illes Balears ho garanteix. És la primera passa d'una negociació que ha de servir per definir els criteris que s'aplicaran per a concessions futures. 

Les notificacions en què Costes comunicava el final de la concessió i l'ordre de demolició d'algunes casetes de vorera a la cala Sant Esteve i Alcalfar va encendre les alarmes i va propiciar la movilització i actuació conjunta de les diferents administracions menorquines, inclosa la implicació del senador autonòmic Vicenç Vidal, per frenar l'amenaça contra aquest patrimoni etnològic. 

En paraules del conseller Miquel Àngel Maria «que hagim aconseguit aturar amb la primera reunió l'amenaça de demolició ja és una bona notícia. Però aquesta és només la primera passa, encara hi queda camí a fer». Des del Consell s'ha defensat, segons explica Maria, «la integritat física de les casetes de vorera; però també la vida marinera tradicional associada a aquestes casetes». «El que demanam al Ministeri prossegueix el titular de Cultura és que continuï fent possible la concessió d'ús d'aquestes casetes per assegurar-ne el manteniment». Amb tot, el conseller és conscient que s'ha fet una primera passa per salvaguardar aquest patrimoni. «Ara queda tota la feina d'estabir uns criteris perquè es puguin adjudicar concessions per a les casetes de vorera, mantenint viu el patrimoni marítim lligat a aquestes construccions. I que aquests criteris s'apliquin de manera homogènia a tot el territori», assenyala. 

Data de la notícia: 12/07/2021

El passat 1 de juliol de 2021 es van lliurar els premis del XX Concurs a la millor fogassa de formatge Mahón-Menorca 2021, organitzat pel Consejo Regulador Denominación de Orígen Protegida Queso Mahón-Menorca. L'esdeveniment va tenir lloc a les instal·lacions del consell regulador, a Sa Granja (Maó), on es van donar cita un bon número de participants per conèixer el veredicte del jurat. També hi van assistir el conseller insular d'Economia, Josep Pastrana, i el president del consell regulador, Joan Bosco Triay.

Aquest concurs està orientat a guardonar les millors elaboracions de formatge de Menorca. El primer premi de «Queso Mahón-Menorca Artesano» en la categoria de formatge semicurat va recaure en el formatge del lloc de Torretrencadeta (Ciutadella de Menorca), i el segon i el tercer premi van ser per als formatges de les finques de Son Olives (Ciutadella de Menorca) i Santa Catalina (Maó). Entre els formatges curats artesans, el guanyador va ser el lloc de Binicanó (Ciutadella de Menorca), i els formatges de Binillobet (es Mercadal) i Torretrencadeta (Ciutadella de Menorca) van quedar en segona i tercera posició, respectivament. En quant al certamen al millor «Queso Mahón-Menorca», l'elaboració guanyadora en la categoria de formatge semicurats va ser per s'Arangí (es Mercadal), i Explotacions Pons Marin SL va guanyar el millor premi al formatge curat.

Cal recordar que la feina de formatjar va ser un dels primers elements que fa formar part de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca. La fitxa inclou aquelles formatgeries i maduradors que elaboren formatge de Menorca emparat per la DOP Queso Mahón-Menorca. Si voleu consultar la fitxa, clicau aquí.

Data de la notícia: 03/07/2021

S'obre la convocatòria de subvencions de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2001.

Destinataris

Persones físiques, associacions, comunitats de béns i altres persones jurídiques privades que diguin a terme activitats per donar a conèixer, fomentar, difondre i promocionar el patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears o els seus portadors i la seva obra.

Àmbits

La convocatòria abasta tots els àmbits del patrimoni cultural immaterial que preveu l’article 3 de la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, i que són els següents:

  • Formes de comunicació, tradicions i expressions orals i les seves produccions, incloses la llengua i les seves modalitats i particularitats lingüístiques com a vehicle del patrimoni cultural immaterial, com també la toponímia tradicional com a instrument per a la denominació geogràfica del territori.
  • Activitats productives, processos i tècniques artesanals tradicionals.
  • Festes, creences, rituals i cerimònies.
  • Arts de l’espectacle, representacions, jocs i esports tradicionals.
  • Manifestacions sonores, música, danses i balls tradicionals.
  • Salut, alimentació, gastronomia i elaboracions culinàries.
  • Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, aprofitaments específics i percepció del territori.
  • Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social, com també els usos i els costums tradicionals i el dret consuetudinari de cadascuna de les illes, inclosa la tradició jurídica privativa pròpia de cada illa.

Activitats que se subvencionen

Desplaçament i estada per dur a terme activitats, projectes o actuacions, per assistir a fires, festivals, mercats populars i tradicionals, jornades professionals, presentacions, mostres, trobades, simposis, congressos, per participar en estades de formació o residències culturals fora de l’illa de residència.

Termini per presentar les sol·licituds

El termini és del 30 de juny al 5 d’octubre de 2021.

Les sol·licituds s'han de formalitzar amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat, excepte en els casos següents:

  • Les activitats que es duguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de juliol de 2021 que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 15 juliol de 2021.
  • Les activitats que es duguin a terme entre el 15 d’octubre i el 15 de novembre de 2021, que s’hauran de formalitzar obligatòriament fins al 5 d’octubre de 2021.

Període subvencionable

Se subvencionarà la mobilitat de les activitats i projectes que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments relacionats amb l'àmbit del patrimoni cultural immaterial que es diguin a terme entre el 22 de juny de 2020 i el 15 de novembre de 2021.

Import de la subvenció

L'import màxim que es destina a aquestes subvencions és de 125.000 euros.

L’import màxim anual que es pot concedir per persona, associació, entitat o professional (amb independència del sol·licitant) és de 15.000 euros. Cadascuna de les persones, associacions, entitats o professionals sol·licitants podrà rebre suport per a 5 activitats.

Trobareu més informació i les bases concretes de la convocatòria AQUÍ

Data de la notícia: 23/06/2021

 

 

Segueix-nos per les nostres xarxes socials!