Divendres dia 21 de maig va tenir lloc la segona reunió de coordinació entre les administracions autonòmiques i estatal per tal d’elaborar els informes periòdics que exigeix la Unesco als béns inclosos en la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial.

El Consell Insular de Menorca participa en aquestes reunions convocades pel Ministeri de Cultura per tal d’aportar la informació necessària per a l’informe sobre la tècnica constructiva de la pedra en sec, que va ser inclosa en la Llista representativa el mes de novembre de 2018, de manera que aquest serà el primer informe que es presenti. També es col·laborarà des de Menorca a actualitzar la informació de què disposa la Unesco sobre la gestió que fan del patrimoni immaterial els estats que van ratificar la Convenció de 2003 per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial i que tenen elements declarats.

La coordinació de l’informe sobre la tècnica de la pedra en sec ha recaigut en el Consell de Mallorca, que ha treballat molt per la salvaguarda d’aquest bé i compta amb un servei específic per a la tècnica en el seu organigrama, i per tant el seu tècnic Antoni Reynés és l’encarregat de recopilar la informació que li facin arribar des de les diferents comunitats autònomes de l’Estat espanyol que participaren en la candidatura d’aquest bé perquè fos inscrit en la Llista representativa de la Unesco (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Catalunya, Extremadura, Galícia i Comunitat Valenciana).

D’altra banda, serà també molt important la informació que Menorca pugui aportar pel que fa als inventaris del patrimoni cultural immaterial, ja que és l’única illa de la nostra comunitat autònoma que compta amb aquest instrument de salvaguarda del PCI, que a hores d’ara ja compta amb 38 elements inventariats.

Tota aquesta feina d’elaboració dels informes sobre la gestió del PCI que cada sis anys s’han de presentar a la Unesco suposen una oportunitat per vincular totes les persones que puguin aportar informació i elements d’anàlisi, així com per fer un exercici de reflexió conjunta sobre el patrimoni cultural immaterial, de la qual es podran extreure eines de futur, nous objectius i mesures de salvaguarda.

Data de la notícia: 31/05/2021

El 20 de maig de 2021 s'han reunit els membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per tractar la possibilitat de declarar la navegació amb vela llatina BICIMCO (bé d'interès cultural immaterial compartit per totes les Illes), la figura de protecció màxima que contempla la llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Els tècnics redactors dels informes i els representants de les administracions autonòmica i insulars han convingut dur-la endavant, la qual cosa implicarà, com a pas previ, que els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera declarin la navegació amb vela llatina bé d'interès cultural immaterial, ja que el Consell Insular de Mallorca ja va incoar l'expedient de declaració el passat 2020.

Els tècnics de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han presentat els seus respectius informes, tot exposant les característiques, la història, l'estat de conservació i les mesures que porta a terme la societat i els portadors de cada illa per garantir la salvaguarda d'aquest art de navegació tant propi i característic de les illes Balears. L'informe de Menorca s'ha elaborat tot partint de la feina duita a terme pel l'equip de treball de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca i, especialment, pels responsables de la redacció de la fitxa de la navegació amb vela llatina de l'inventari del patrimoni cultural immaterial de Menorca (Ipcime), Antoni Camps Extremera i Josep Gornés Gomis.

Data de la notícia: 21/05/2021

Dintre dels actes institucionals del Consell Insular de Menorca amb motiu de la Diada del Poble de Menorca s’havia programat per demà divendres 15 de gener, el ja tradicional Glosat de la Diada que enguany havia de tenir lloc as Migjorn Gran i en el marc del qual cada any es dona a conèixer el nom del guanyador o la guanyadora del Premi Josep Vivó de glosa escrita.

Atesa la situació actual derivada de la pandèmia pel virus SARS-Cov-2, el Consell Insular de Menorca s’ha vist obligat a suspendre tots els actes prevists per a la Diada de 2021, entre ells el Glosat de la Diada.

Per aquest motiu, atès que el jurat, compost per Raquel Marquès Díez (directora insular de Cultura i Patrimoni), Jaume Gomila Saura (Institut Menorquí d'Estudis), Josep Portella Coll (òrgan consultiu del patrimoni cultural immaterial de Menorca), Vicenç Martí Catchot (Soca de Mots) i Miquel Àngel Adrover i Perelló (guanyador de l'edició anterior del premi), es va reunir el passat 8 de gener per emetre el seu dictamen, feim públic que les gloses guanyadores d’aquesta divuitena edició del premi són les titulades Acaballes, de les quals és autor el glosador i professor menorquí Moisès Coll i Marquès.

Val a dir que en aquesta edició hi han concursat un total de sis obres, i que el jurat ha valorat especialment en l’obra presentada per Moisès Coll, que amb aquesta és la cinquena vegada que obté el premi, l’ús acurat que fa dels recursos lingüístics; l’originalitat del missatge i la metàfora que suposa l’obra, ja que fa un paral·lelisme entre la pandèmia que afecta els humans i la malaltia que aquests provoquen en el món; la unitat del text, i l’ús impecable de la rima i la mètrica en el conjunt de la glosa.

Data de la notícia: 14/01/2021