El projecte del Consell Insular «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca» obté un ajut de la Subdirecció General de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya

El Consell Insular de Menorca ha estat l’única entitat de les Illes Balears que ha presentat i ha obtingut un ajut per a projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial en la convocatòria de 2019.

El projecte anomenat «Campanya de difusió audiovisual del patrimoni cultural immaterial de Menorca», que ha estat valorat satisfactòriament per l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya i per al qual ha obtingut un ajut de 13.537,50 €, conté dues línies d’actuació i es durà a terme al llarg del 2020.

La primera és la realització d’una sèrie de vídeos sobre diferents elements del patrimoni cultural immaterial de Menorca en què es combinaran les explicacions tècniques de cada coneixement o manifestació amb el relat de les vivències pròpies dels seus portadors i de com han adquirit aquest saber, a fi transmetre la idea del valor humà com a font de coneixement entre generacions. Els vídeos, alguns dels quals ja s’han començat a produir, tractaran elements com la tècnica de la pedra en sec, la tècnica de formatjar, les festes de Sant Joan, la glosa, el joc de la bolla, el fandango menorquí, les tonades de fabiol i les confraries de Setmana Santa.

El projecte es completa amb una campanya de difusió d’aquests vídeos, als quals se sumaran els ja elaborats en una fase anterior (elaboració de l’arròs de la terra i de l’oliaigua, i recol·lecció i consum d’esclata-sangs), a través del web de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (www.ipcime.cat) i les xarxes socials, a fi de generar expectativa sobre el que es vol difondre i augmentar el nombre de visitants de la pàgina web, a més d’una presentació a cadascun dels municipis per tal d’implicar la población local en la tasca de salvaguardar aquest patrimoni.

Cal recordar que la iniciativa d'elaborar l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca ha situat l'illa en el grup capdavanter de territoris que han posat en pràctica el que estableix la Convenció de la Unesco per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.

Data de la notícia: 03/01/2020